ПТП СЪС ЗАГИНАЛ

Този вид пътнотранспортни произшествия са най-тежките, за съжаление с летален изход, при които водач, пешеходец или пътник губи живота си:

Kогато при ПТП е  настъпила смърт следва да се образува наказателно производство /НП/

НП се води от разследващ полицай в структурата на МВР, под надзора на наблюдаващ прокурор от компетентната прокуратура. В хода му се изясняват факти и обстоятелства относно настъпилото ПТП. Изготвят се протоколи, скици, експертизи (сред които с най-важно значение са Съдебно-медицинска експертиза /СМЕ/ и авто-техническа експертиза /АТЕ/), разпитват се свидетели. След изясняване на фактическата обстановка разследващият полицай приключва работата си по наказателното производство и изпраща материалите на наблюдаващия прокурор. От своя страна той преценява дали има достатъчно данни за извършено транспортно престъпление от страна на виновен водач и да му организира наказателна отговорност.

В повечето случаи още в начален етап е редно да се предяви застрахователна претенция към застрахователното дружество, в което е застрахован виновния автомобил (причинителят на ПТП). В определения от закона срок, застрахователят преценява дали са налице предпоставките за изплащане на обезщетение или да се въздържи от плащане с ОТКАЗ. Именно в тази хипотеза възниква и правната възможност за пострадалите лица да заведат гражданско дело, претендирайки определени парични претенции.

При настъпването на подобно произшествие, ВОДАЧЪТ е длъжен:

  • да уведоми полицейските органи;
  • да остане на мястото на произшествието и да изчака пристигането на компетентните органи на;
  • до пристигането на полицаите, според необходимостта, да вземе мерки за безопасността на движението и да окаже помощ на пострадалите, ако това не представлява опасност за него;
  • да не премества превозното средство, както и да не променя състоянието му до идването на полицаите, освен ако с него е необходимо да превози до лечебното заведение пострадалите. След това е длъжен веднага да се завърне на мястото на произшествието;
  • да вземе мерки, следите от ПТП да бъдат запазени до тяхното фиксиране или описване от компетентните служби;
  • да не консумира алкохолни напитки до пристигането на контролните органи.

За повече информация – свържете се с нас!