ПОСТРАДАЛ ПЪТНИК

Всеки пътник, който поради неблагоприятни стечения на обстоятелствата е пострадал, докато се е намирал в превозно средство, участвало в ПТП има право на обезщетение за претърпените от него болки и страдания. Размерите на обезщетенията са в зависимост от телесните повреди на пътниците, като те биват леки, средни и тежки и се присъждат от съда по справедливост. Телесните повреди са дефинирани от законодателя в Наказателния кодекс на РБългария. За да се запознаете с видовете телесни повреди натиснете ТУК. Важен момент при отчитане размера на обезщетението е да има липса на съпричиняване от страна на пострадалия. Съпричиняването е форма на съпричастност на едно лице към конкретните нарушения на цялостта на тялото му или влошаване на здравето му. Или с други думи, до каква степен пострадалият е допринесъл, за да пострада. Съпричиняване може да имаме например, когато пострадалия се е намирал в автомобил, който е управляван от неправоспособен водач, от водач употребил забранени от закона субстанции (алкохол, наркотични вещества и др.), ако пострадалият не е използвал предпазен колан (ако мястото в автомобила/автобуса е било оборудвано с такъв) и др.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС!