ЛЕКО ПТП

При настъпването на подобно произшествие, ВОДАЧЪТ на пътно превозно средство, участник в ПТП, е длъжен, без да създава опасност за движението по пътя, да спре, за да установи какви са последиците от произшествието. Задълженията на водача са най-общо:

  • да окаже съдействие за установяване на вредите от произшествието;
  • ако между участниците в произшествието има съгласие относно обстоятелствата, свързани с него, те преместват превозните средства така, че да не възпрепятстват движението И ПОПЪЛВАТ СВОИТЕ ДАННИ В ДВУСТРАНЕН КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА ПТП;

В тази хипотеза ПТП трябва да е настъпило между автомобили с български регистрационни номера, водачите да не са употребили алкохол, да има съгласие относно вината и причината за настъпването на произшествието, автомобилите да са в състояние, в което могат да се движат съгласно законите на Република България, участниците да не възразяват да се идентифицират. Ако всички гореописани факти са налице, водачите могат да попълнят двустранен констативен протокол, който ни се предоставя от застрахователя. Следвайте стриктно инструкциите в протоколите и попълвайте поетапно и внимателно изискуемата информация. На гърба на всеки протокол има изчерпателна информация, която ще ви помогне при попълването.

В случай, че между участниците в произшествието няма съгласие относно обстоятелствата, свързани с него – те, без да напускат местопроизшествието, уведомяват полицейските органи от МВР на територията, на която е настъпило произшествието, и изпълняват дадените им указания. При ПТП с материални щети се съставя протокол за ПТП с материални щети.

ВСЕКИ УЧАСТНИК в ПТП е длъжен при поискване от други участници в движението да дава данни за самоличността си и за задължителната си застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, а в зависимост от последиците от произшествието и да уведоми собствениците на имуществото, което е повредил в резултат на произшествието.

За повече информация, СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС.