КАКВИ УСЛУГИ ПРЕДЛАГАМЕ?

УСЛУГИ:

 

 1. Устни и писмени правни консултации;
 2. Изготвяне на становища по всички въпроси, свързани с Вашите права при ПТП;
 3. Изготвяне на всякакви книжа – молби, тъжби, заявления, жалби и други;
 4. Помощ и съдействие на пострадалите при всички видове ПТП;
 5. Сътрудничество за получаване на справедливо обезщетение за имуществени и неимуществени вреди;
 6. Максимални обезщетения при ПТП;
 7. Безплатни консултации онлайн и по телефон;
 8. Предлагаме услугите си за цялата страна;
 9. Представителство пред физически и юридически лица или административни органи и служби;
 10. Сътрудничество и с утвърдени експерти в областта с оглед максимално удовлетворени и гарантирана защита на правата Ви;
 11. Конфиденциалност и запазване на самоличността Ви;
 12. Максимална удовлетвореност и гарантирана защита на Вашите права;
 13. Ние получаваме възнаграждение само при успешен резултат.

За повече информация – свържете се с нас!