ПОСТРАДАЛ ПЪТНИК

Всеки пътник, който поради неблагоприятни…

ПОСТРАДАЛ ПЕШЕХОДЕЦ

/
Пешеходците и велосипедистите са…

ПОСТРАДАЛ ВОДАЧ

/
Всеки водач (шофьор), който управлявайки…

БЛИЗЪК НА ЗАГИНАЛ

/
При най-тежките ПТП (катастрофи), жертва…