Когато съм пешеходец....

Какви са правата ми като пешеходец? На…