Entries by admin

Когато съм пешеходец….

Какви са правата ми като пешеходец? На първо място, следва да бъде изяснено кои лица са пешеходци!? По смисъла на закона, пешеходец е всеки участник в движението, който се намира на пътя извън пътно превозно средство и не извършва работа по пътя. За пешеходци се считат и лицата: които бутат или теглят детска или инвалидна […]

КАКВИ УСЛУГИ ПРЕДЛАГАМЕ?

УСЛУГИ:   Устни и писмени правни консултации; Изготвяне на становища по всички въпроси, свързани с Вашите права при ПТП; Изготвяне на всякакви книжа – молби, тъжби, заявления, жалби и други; Помощ и съдействие на пострадалите при всички видове ПТП; Сътрудничество за получаване на справедливо обезщетение за имуществени и неимуществени вреди; Максимални обезщетения при ПТП; Безплатни […]

ПОСТРАДАЛ ПЪТНИК

Всеки пътник, който поради неблагоприятни стечения на обстоятелствата е пострадал, докато се е намирал в превозно средство, участвало в ПТП има право на обезщетение за претърпените от него болки и страдания. Размерите на обезщетенията са в зависимост от телесните повреди на пътниците, като те биват леки, средни и тежки и се присъждат от съда по […]

ПОСТРАДАЛ ПЕШЕХОДЕЦ

Пешеходците и велосипедистите са най-уязвимите участници в пътното движение. С най-голямо съжаление, статистиката показва, че инцидентите с пешеходци/велосипедисти нарастват всяка година. Всеки пешеходец/велосипедист, невиновно (неволно) пострадал при ПТП има право на обезщетение за претърпените от него болки и страдания. Размерите на обезщетенията са в зависимост от телесните повреди на пешеходеците/велосипедистите, като те биват леки, средни […]

ПОСТРАДАЛ ВОДАЧ

Всеки водач (шофьор), който управлявайки моторно превозно средство (кола, автобус, камион и др.) попадне в ситуация в която се реализира ПТП и управляваният от него автомобил участва в това ПТП има право на обезщетение. Важно е да се подчертае, че пострадалият водач не следва да бъде причинител на катастрофата. Освен това е задължително той да […]

БЛИЗЪК НА ЗАГИНАЛ

При най-тежките ПТП (катастрофи), жертва на които стават Ваши близки, Вие, в качеството Ви на наследник, имате право на обезщетение за имуществени и неимуществени вреди, изразяващи се в претърпени болки и страдания от загубата на близък. Претендираното обезщетение се получава в три хипотези: Извънсъдебно споразумение -Постигнато чрез преговори със застрахователното дружество, с което превозното средство, […]

КОГА ДА СЕ ОБАДИМ НА 112?

Необходимо е да се обадим на телефон 112 и да поискаме посещение от органите на МВР, когато е налице някоя от следните хипотези: при произшествието има убит или ранен човек произшествието е предизвикало задръстване на платното за движение; в произшествието участва пътно превозно средство, което превозва опасен товар или товар, който се е разпилял на […]