ПОСТРАДАЛ ПЕШЕХОДЕЦ

Пешеходците и велосипедистите са най-уязвимите участници в пътното движение. С най-голямо съжаление, статистиката показва, че инцидентите с пешеходци/велосипедисти нарастват всяка година. Всеки пешеходец/велосипедист, невиновно (неволно) пострадал при ПТП има право на обезщетение за претърпените от него болки и страдания. Размерите на обезщетенията са в зависимост от телесните повреди на пешеходеците/велосипедистите, като те биват леки, средни и тежки и се присъждат от съда по справедливост. Телесните повреди са дефинирани от законодателя в Наказателния кодекс на РБългария. За да се запознаете с видовете телесни повреди натиснете ТУК. Важен момент при отчитане размера на обезщетението е да има липса на съпричиняване от страна на пострадалия. Съпричиняването е форма на съпричастност на едно лице към конкретните нарушения на цялостта на тялото му или влошаване на здравето му. Или с други думи, до каква степен пострадалият е допринесъл, за да пострада. Съпричиняване може да имаме например, когато пострадалия пешеходец пресече рязко и непредсказуемо шосе/улица на нерегламентирано за това място (пешеходна пътека, светофар). Примерите за съпричиняване от страна на пешеходците са множество и хипотезите могат да варират в различни конфигурации.

За повече информация СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС!

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар