БЛИЗЪК НА ЗАГИНАЛ

При най-тежките ПТП (катастрофи), жертва на които стават Ваши близки, Вие, в качеството Ви на наследник, имате право на обезщетение за имуществени и неимуществени вреди, изразяващи се в претърпени болки и страдания от загубата на близък. Претендираното обезщетение се получава в три хипотези:

  1. Извънсъдебно споразумение -Постигнато чрез преговори със застрахователното дружество, с което превозното средство, причинило катастрофата има валидно сключена застраховка Гражданска отговорност;
  2. Съдебно присъдено обезщетение – Когато застрахователят е отказал изплащане на обезщетение или обезщетението, което е изплатил не покрива предявената от Вас претенция;
  3. Обезщетение от Гаранционен фонд – Когато виновният автомобил няма валидно сключена застраховка Гражданска отговорност, обезщетението се претендира от Гаранционен фонд.

За повече информация СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС!

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар